Sommervandring i Sirdalsheiene

Fellestur

Fra dato
16. august kl. 07:00
Til dato
20. august
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Fjellsportinteresserte
Arrangør
DNT fjellsport Aust-Agder
Turområde
Ryfylkeheiane (se kart)
Dette arrangementet har allerede startet!

Årets sommerfjelltur går hovedsaklig i nordre deler av Sirdalsheiene, til dels overlappende med vestre deler av Setesdals vestheier. Vilt og vakkert i vest er stikkord som er passende for denne regionen. Jo lenger vest man kommer, desto villere blir naturen. Mye fjell med med relativ skrinn vegetasjon med lyng og gressflekker innimellom kombinert med bekker, elver og fjellvann er typisk for denne regionen. Tregrensa er også lavere jo lenger vest man kommer og turen vil i hovedsak gå i områder som ligger over denne bortsett fra helt i starten og den siste delen av turen. Dagsetappene er overkommelige med en anslått marsjtid fra 6-8 timer, se under. Men en etappe vil bli på 10 timer(dag 4).Det meste av dagen vil gå med til vandring, men de fleste av hyttene ligger ved vann som de er mulig å fiske i på kvelden for de som er interesserte. Vi satser på å lage felles middag med mat fra hyttene.

Turbeskrivelse

Vi møtes på Harebakken kl 07.00 avreisedagen. De som har anledning til eller som ønsker å kjøre angir dette ved påmelding. Så kontakter turkoordinateor det antall personer som er nødvendig for at alle skal komme frem. Vi reiser til Ådneram over Suleskarveien(Brokke-Suleskar ). Beregnet reisetid er ca 3,5 timer. Vi regner med å være igang ved 11-tiden. 
Første dagsetappe anslås til ca. 7-8 timer og går til Grauhelleren fra Ådneram og vi kommer etterhvert opp i vakkert fjellterreng. På dag 2 går vi Grauhelleren til Litle Aurådal. Avstanden her er ca. 14,5 km og marsjtid anslås til ca 7 timer, middels krevende etappe.
Den tredje dagen går vi i skikkelig høyfjellsterreng fra Litle Aurådal til Storsteinen. Denne etappen er 13,2 km og tar ca 5-6 timer. Vi kan velge underveis om vi tar den lengste etappen på denne dagen og går videre til Kringlevatn, -dette vil i så fall ta ca 5 timer til. Ellers tar vi denne etappen på dag 4 hvor vi skal ende på Storevatn/Heibergtun.
Storsteinen via Kringlevatn til Storevatn er ca 23 km og marsjtid anslås til 10 timer. Første del av etappen er krevende med noe stigning, mens den siste delen er mer lettgått. Tar vi den lengste etappen på dag 3 , blir denne etappen bare 11,5 km(ca 5 timer).Vi kan da vurdere å gå videre til Taumevatn, ca km/3 timer til. 
Den siste dagsetappen er også relativt lett. Vi går fra Storevatn via Taumevatn tilbake til Ådneram.
Den siste delen går langs anleggsveien til Svartevatn, men det går også en sti langs denne veien som en kan følge. Alternativt kan en gå "off-piste" over/forbi et par topper på vei ned til Ådneram, men dette må i så fall avtales underveis.(avhengig av vær/vind og hvor slitne folk er). Marsjtid blir ca 6 timer dersom vi følger trasé langs anleggsvei på slutten og 7-8 timer dersom vi skulle gå utenom merket løype den siste delen,  se over.
En flott tur i variert høyfjelsterreng !

Praktisk informasjon

Det taes værforbehold pga krevende terreng og flere bekker/elver som må vades. En vurderer å fremskyve turen til 15.08 - 19.08.17. Endelig avgjørelse ift turdatoer blir tatt uke før den 10. august.
 

Oppmøte / avreise

Arendal: Harebakken v/busstasjonen, kl. 0700 den 23.08.17, møt opp presis. 

Hjemkomst

Vi beregner å være tilbake i Arendal senest kl. 21 (senest 22) den 27.08.2017.

Transport

Vi reiser i privatbiler. Bileier får 4 kr/km. Alle som reiser med bil er med å dele på kjøreutgiftene. Gi beskjed ved påmelding om du kan stille med bil.

Krav til deltakerne

Fysisk form til å komme seg gjennom ovennevnte tur dvs at man gått lengre turer i fjell med sekk. 

Kart og GPS

2796 Setesdals vesthei Nord, Sirdalsheiene

Mat

Hver enkelt sørger for egen tørrmat til frokost, niste etc. Ved overnatting på hytter med proviantlager (selvbetjente hytter) er det mulig å kjøpe denne maten på hyttene.

Vi satser på å lage fellesmiddager til kvelden.

Pris

Overnatting: På DNT-hyttene betaler hver enkelt selv (benytt engangsfullmakt på hyttene).

Oppgjør: Etter turen.

Vilkår

Ved å melde deg på denne aktiviteten bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene beskrevet under deltakers ansvar.

Turlederkurs

Turkoordinator har ikke relevant turlederkurs.

Sommervandring i Sirdalsheiene

Årets sommerfjelltur går hovedsaklig i nordre deler av Sirdalsheiene, til dels overlappende med vestre deler av Setesdals vestheier. Vilt og vakkert i vest er stikkord som er passende for denne ...

Kontaktinformasjon:

Turleder:

  • Gunleiv Byremo