Aktivitetsrapport

Alle aktiviteter skal rapporteres i etterkant, så snart det lar seg gjøre, også når aktiviteten må avlyses.

Rapporteringen hjelper oss med loggføring av aktivitetsnivået, oversikt over eventuelle avlysninger, tilbakemeldinger fra TK, uønskede hendelser etc. Oversikten dette gir oss bruker vi i arbeidet med å videreutvikle tilbudet til fjellsportinteresserte.