årsmøte

Årsmøtet er DNT fjellsport Aust-Agders øverste myndighet og blir avholdt i løpet av januar-februar hvert år. Årsmøtet er åpent for alle. For å være stemmeberettiget må man ha medlemskap i DNT og ha fyllt 18 år. Dagsorden for årsmøtet er regulert gjennom vedtektene.

Årsmøtedokumenter er tilgjengelig for nedlasting (PDF) under.

Årsmøte 2022

Årsmøte 2021

Det ble ikke gjennomført årsmøte i 2021 på grunn av restriksjoner ifht. Covid-19 pandemien.

Årsmøte 2020

Tid og sted for årsmøtet: 15. januar 2020, i Sør Amfi, Arendal.

Årsmøte 2019

Tid og sted for årsmøtet: 16. januar 2019, i Sør Amfi, Arendal.

Årsmøte 2018

Tid og sted for årsmøtet: 10. januar 2018, i Sør Amfi, Arendal.

Årsmøte 2017

Tid og sted for årsmøtet: 10. januar 2017, i Sør Amfi, Arendal.

Årsmøte 2016

Tid og sted for årsmøtet: 10. februar 2016, i Sør Amfi, Arendal.

Årsmøte 2015

Årsmøtet ble avholdt den 14. januar 2015, i Sør Amfi, Myra, Arendal.

Årsmøte 2014

Årsmøtet ble avhold den 13. januar 2014, i Sør Amfi, Myra, Arendal.

Tidligere årsmøter

Foreningens årsmeldinger og protokoller/referater fra tidligere år. I forbindelse med at foreningen innførte egne vedtekter i 2013 ble referatet "omdøpt" til protokoll.

  • Årsmelding for 2008
  • Referat fra årsmøtet 2009 mangler