Invitasjon til planleggingsmøte om Fjellsportgruppas turprogram 2016

Foto: Kåre Gundersen

Det er nå på tide å begynne å tenke på neste års turer og styret i Fjellsportgruppa inviterer alle som ønsker å bidra.

Alle som har tanker om konkrete turer, kurs og andre samlinger er velkommen til å komme med forslag. De som ikke har konkrete forslag men ønsker å være med og komme med ønsker om neste års planer er også velkommen. Dette blir en mulighet for fri flyt av idèer, innspill og tilbakemeldinger, og en anledning til utveklse erfaringer og synspunkter, drodle i vei om turplaner osv.

Vi samles onsdag 4. november kl 1800, i Sør Amfi, Myra Arendal, møterommet "Bøtte" i 2 etg.

Her kan man fremme forslag og ønsker. Vi snakker da sammen om hva vi ønsker og hva vi kan gjennomføre og legger fundamentet for neste års turprogram.

Styret samler sammen forslagene og avgjør hva vi kan gjennomføre og datoer. Send gjerne inn forslag til styret på forhånd.

Skrevet av Axel Bjelke 12. oktober 2015