Turreferat: Blåtur 16. november 2014

Blåtur november 2014.
Blåtur november 2014.

Årets blåtur gikk til Fagerhei i Tvedestrand og 7 deltakere ble med denne gangen. Les

hele referatet

her.

Skrevet av Axel Bjelke 16. november 2014