Kontakt oss

DNT fjellsport Aust-Agder drives på dugnad og har ingen ansatte. Vi anbefaler at du tar kontakt med følgende:

Turkoordinatorer og turledere

Har du spørsmål om aktiviteter i programmet, ta kontakt med den ansvarlige turkoordinator/turleder. Kontaktinformasjonen finner du under hvert enkelt arrangement.

Nettansvarlig

Alt som har med nettstedet å gjøre meldes til Nils Julian Krämer, på e-post nijukr@live.com.

Styret og valgkomiteen

Kontaktinformasjon for medlemmer av styret og valgkomiteen.

Aust-Agder Turistforening

Vår moderorganisasjon AAT har kontor og butikk i Arendal sentrum.

Bankkonto

Kontonummer: 2801.37.86188

Fjellsportgruppa har en egen bankkonto som disponeres av kasserer i Fjellsportgruppa og daglig leder i AAT.

Ikke alle arrangementene bruker denne kontoen - sjekk med arrangementbeskrivelsen at du har riktig kontonummer før du betaler.