Referat fra styremøte

Referater fra styremøter publiseres fortløpende sammen med oppdaterte saksregistre. Begge deler kan lastes ned og leses her (PDF-dokumenter). Saksregistereter en årlig oversikt over alle sakene som har vært behandlet av styret.

Offentliggjøring av referatene ble vedtatt på styremøtet 11. februar 2014 (1-2014). Hensikten er å gi medlemmer og andre interesserte bedre innsyn i styrearbeidet. Styret ønsker å ha god kontakt med medlemmene og tar gjerne imot innspill.

2017

2016

2015

2014