Regnskap

Som regel holder det at deltakerne får en oversikt over fordelingen av utgiftene og hvem som skal betale hva. Dette kan gjøres på enkleste måte ved å sette opp en oversikt i en e-post eller et regneark.

Er det behov for et mer utførlig regnskap i etterkant av aktiviteten så er det enkelt å sette opp dette i et regneark, enten du lager et selv eller bruker en av malene her. Husk å sende kopi av regnskapet til styrets kasserer med eventuelle bilag.

Regnskapsmal med kolonner for forhåndsbetaling, mat og transport: Last ned mal for LibreOffice (ODT-format) eller for Microsoft Office. Eller den gamle malen for Microsoft Office.

Se eksempel​​​​​​​ på PDF-utskrift av skjemaet her.