Risikovurdering

Hva skal risikovurderes?

Alle aktiviteter som innebærer en fare for alvorlig skade eller ulykke skal​​​​​​​ risikovurderes. Er du i tvil - forhør deg med en i styret eller en erfaren turkoordinator.

Hvor finner jeg risikovurderingskjemaet?

Som turkoordinator har du tilgang til deltakerliste og risikovurderingskjema for de turene du leder. Dette ligger på Min side under Turer og aktiviteter -> Turer som du leder.

Hva er risiko?

Risiko består av to elementer: Sannsynlighet og konsekvens. Risikoen er derfor kombinasjonen av disse to.

Tenk igjennom disse tre spørsmålene:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva er sannsynligheten for at noe går galt?
  • Hvilke konsekvenser kan det få?
Risiko er lik sannsynlighet ganget med konsekvens.

Hvorfor risikovurdere?

Ved å gjennomføre risikovurderingen har TK anledning til å tenke grundig og systematisk gjennom alle faremomenter som kan oppstå.  Dette kan hjelpe TK med å danne seg et bilde av hva som er utfordringene på aktiviteten og hvor de største faremomentene ligger. Dette kan bidra til at TK er bedre forberedt på vanskelige situasjoner.

Ved alvorlige uønskede hendelser kan det også være nyttig å ha dokumentasjon på at risikovurdering er gjennomgått. TKs risikovurdering kan da brukes for å se på hva som kan gjøres bedre neste gang.

Kvalitetssikring

Ved krevende eller risikofylte aktiviteter som for eksempel vinterturer og toppturer kan risikovurderingen med fordel gjennomgås av en annen person i tillegg til TK, før innsending av skjemaet. Bruk helst en person som har andre relevante erfaringer og kompetanse enn deg selv. På den måten kan dere utfylle hverandre og gjøre en bedre vurdering.

Publisering

TK står fritt til å dele sin egen risikovurdering med f.eks. deltakerne.