Styret

DNT fjellsport Aust-Agder ledes av et styre som består av 4-6 representanter.

Styret skal lede arbeidet i Fjellsportgruppa innenfor vedtektenes rammer. Vedtektene er vedtatt på årsmøtet.

Referat og saksregister fra styremøtene offentliggjøres på nettsiden.

Verv Navn E-post Telefon
Sekretær og kasserer Jostein Aalvik jostein.aalvik@gmail.com 900 68 470
Leder, klatring og sosiale medier Nils Julian Krämer nijukr@live.com 462 18 462
Kajakk og utstyr Audun Finstad turbox@runbox.com 467 80 389
Turprogram Solvor Ek Hayes solvor.ek.hayes@gard.no 975 59 148
Styremedlem Curt Mathisen curtmathi@gmail.com 978 85 208

Om vervene

Turprogram: Ansvarlig for å gjennomføre en kickoff-samling på høsten hvor alle medlemmene inviteres til å planlegge programmet. Programansvarlig samler forslagene og presenterer dette for styret. Ansvar for å følge opp at programmet blir publisert.

Utstyrskoordinator: Har oversikt over hvilket utstyr Fjellsportgruppa disponerer. AAT forvalter alt utstyret i foreningen. Representanten kan hjelpe turkoordinatorene med nødvendig utstyr for planlegging og gjennomføring av turaktivitetene.

Nettansvarlig: Har ansvaret for nettstedet til DNT fjellsport Aust-Agder. Nettansvarlig legger inn aktiviteter, artikler og nyheter og sørger for vedlikehold og oppdateringer. Slik sikres en enhetlig struktur på nettsiden.


Valgkomite

Valgkomiteens oppgave er å foreslå nye kandidater til styret i DNT fjellsport Aust-Agder.

Verv Navn E-post Telefon
Komitemedlem Irina Nilsen irina.nils@gmail.com 905 68 558
Komitemedlem Tine Fauske tinefauske@hotmail.com 976 73 063