Turkoordinator

Aktiviteter i regi av DNT fjellsport Aust-Agder skal ha en turkoordinator (TK).

TK er foreningens representant og har det overordnede ansvaret for planlegging, gjennomføring og rapportering av aktiviteten.

Bli turkoordinator i Fjellsportgruppa

Er det en spesiell aktivitet du gjerne vil gjennomføre sammen med andre? Da bør du kanskje prøve deg som turkoordinator!

Organisering av aktiviteter

Styret i DNT fjellsport Aust-Agder fastsetter retningslinjer for gjennomføring av aktiviteter og hva som er turkoordinators ansvar og oppgaver. TK plikter å sette seg inn i disse retningslinjene.

Veilederen faststetter retningslinjer gitt av styret og foreslår hva som er god praksis.

Rutiner for turkoordinator

Til hjelp i arbeidet med å organisere aktiviteter forholder TK seg til følgende punkter:

Husk at skjemaer og dokumentmaler oppdateres fortløpende. Last alltid ned siste versjon her!

1. Sjekklister (PDF)

Sjekklister for planlegging, forberedelser, rapportering og sikkerhet. Et verktøy TK kan velge å bruke for å sikre gode og trygge aktiviteter.

2. Turbeskrivelse (PDF)

Før aktiviteten publiseres på nett må skjemaet lastes ned, fylles ut og sendes på e-post til nettansvarlig i god tid i forveien.

3. Risikovurdering (online-skjema)

Ved fare for alvorlig skade eller ulykke skal skjemaet fylles ut!

4. Aktivitetsrapport (online-skjema)

Alle arrangementer skal rapporteres i etterkant, så snart det lar seg gjøre, også når arrangementet må avlyses.

5. Regnskap (dokumentmaler)

Et eventuelt regnskap kan vise fordeling av utgiftene og formidles til deltakerne.

Andre ressurser

Utstyr til utlån som TK kan låne for aktiviteter i regi av Fjellsportgruppa.

Faktaark

Nyttige faktaark som du kan skrive ut og ta med i sekken.

Deltakers ansvar

Deltakers ansvar og oppgaver - vilkår for deltakelse.

Turlederkurs

Turkoordinatorene oppfordres til å ta DNTs turlederutdanning. Denne modulbaserte kursstigen kvalifiserer til å være turleder på vanlige fellesturer. Kursene er praktisk rettet og er veldig nyttig for deg som ønsker å lede en gruppe til fjells.
Siste revisjon av systemet: 19.01.2018

Siste styrebehandling av systemet: 12.11.2015

Etter vedtak av styret skal systemet være offentlig tilgjengelig på vår nettside. Styret er ansvarlig for å oppdatere dette.