Vedtekter

Vedtektene angir rammene for foreningens virksomhet. Endringer i vedtektene kan bare vedtas av årsmøtet.

Gjeldende vedtekter

Les og last ned gjeldende vedtekter for DNT fjellsport Aust-Agder.

Revisjonshistorikk